Join in – Pridružimo se

9. januar 2009.

Donator: Špnska agencija za razvoj / Spanish Agency for International Development cooperation – AECID

Trajanje projekta: januar 2009 – jun 2010

Projekat Pridružimo se ima za cilj suzbijanje predrasuda, ksenofobije, netolerancije među srednjoškolcima u Srbiji. Razlog za realizaciju ovog projekta bilo je mišljenje da koreni nekih pogrešnih ubeđenja kod mlađe generacije leže u nepoznavanju drugih kultura i dugogodišnjoj izolaciji zbog sankcija koje su trajale skoro deceniju i onemogućavale slobodno kretanje mladih i razmenu iskustava sa vršnjacima iz drugih zemalja. Pored srednjoškolaca ciljna grupa bili su i profesori građanskog vaspitanja koji su imali aktivnu ulogu u seminarima. Pridružimo se je interaktivni projekat u smislu metodologije i pristupa predavanjima, a cilj projekta nije samo da motiviše učenike, već i da ih obuči i stimuliše da postanu angažovaniji u širenju ideja i vrednosti koje su odlika  demokratskih društava.

Za potrebe ovog projekta Centar je ponovo izdao knjigu Pridružimo se (Join in), koja je i dizajnom i sadržinom potpuno prilagođena srednjoškolcima. Ovo izdanje sadrži osnovne informacije o istoriji EU integracija, o institucijama Evropske unije, funkcionisanju ove organizacije i načinu donošenja odluka i o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tokom implementacije projekta Centar je organizovao dvodnevne seminare za 900-1000 učenika u 25 gradova u Srbiji (Mladenovac, Subotica, Smederevo, Kikinda, Sremska Mitrovica, Valjevo, Ljig, Ub, Požarevac, Loznica, Priboj,  Zrenjanin, Obrenovac , Šabac, Ćuprija, Jagodina, Paraćin, Bečej, Aranđelovac i I, IV, XII, XIV, V, X beogradska gimnazija).

Predavači Beogradskog centar i kancelarije za Evropske integracije kombinovali su predavanja i radionice tokom kojih su učesnici mogli da postavljaju pitanja i pokreću debate o temama oko kojih imaju dileme. Kako bi bili sigurni da se zainteresovanost srednjoškolaca za ljudska prava, toleranciju, demokratske vrednosti i teme vezane za Evropsku uniju neće završiti na kraju seminara, svi polaznici seminara mogli su da učestvuju u takmičenju i da šalju predloge kampanja koje bi sproveli u svojim lokalnim sredinama ili u samoj školi. Od prijavljenih kampanja izabrano je 25 najinteresantnijih i najaktuelnijih. Timovi koji si imali najbolje ideje za kampanje dobili su sredstva da sprovedu kampanje koje su osmislili. Na samom kraju projekta članovi svih timova i njihovi nastavnici ili direktori škola, doći će u Beograd na finalno takmičenje na kome će, pred žirijem, predstaviti zašto, kako, gde i šta su uradili. Članovi pet najboljih ekipa dobiće nagrade a pobednički tim put u Španiju. Radove možete pogledati ovde …