Kampanja „Sedamnaesti dan“

23. decembar 2020.

Sedamnaesti dan (1)Kao rezultat radionica i edukativnih procesa rada sa mladima iz izbegličke populacije i mladima iz lokalnih sredina, Beogradski centar za ljudska prava i Omladinski program kreirali su online kampanju „Sedamnaesti dan“.  

 
Naziv kampanje referiše na „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, gde mladi postavljaju pitanje: Šta se dešava 17. dana kada se ova tema manje pominje u javnosti i medijima? Osim ovog, u kampanji se postavljaju i pitanja kao što su: „Šta je jednakost sedamnaestog dana? Šta je sigurnost sedamnaestog dana“? Kroz poetski izraz mladih ova kampanja će u kratkim formama skrenuti pažnju na lične priče i iskustva koje mnoge žene i dalje doživljavaju. Cilj kampanje jeste promocija rodne ravnopravnosti kao i borba protiv rodno zasnovanog nasilja.
 
Kampanja „Sedamnaesti dan“ je rezultat radionica na temu rodno zasnovanog nasilja i rodne ravnopravnosti za mlade iz izbegličke i lokalne populacije koje je Centar sproveo uz podršku UNHCR-a.