Kazniti i sprečiti nasilje

20. februar 2008.
Beogradski centar za ljudska prava upozorava sve državne organe da je njihova ustavna i zakonska obaveza da zaštite živote i imovinu svih građana Republike Srbije. Poslednja četiri dana traje neprestano masovno kršenje osnovnih ljudskih prava onih građana za koje samozvani zaštitnici nacionalnih interesa procenjuju da treba da budu žrtve besa i bezakonja.Državni organi, a u prvom redu političke institucije i pravosuđe, ne smeju dozvoliti da se nekažnjeno uništava imovina građana ove zemlje, kao i diplomatska predstavništva drugih država. U poslednja dva dana se otvoreno preti političarima, a naročito funkcionerima Liberalno demokratske partije. Napadaju se i nevladine organizacije, pa i one čija je osnovna delatnost humanitarna i sastoji se, kao u slučaju kraljevačke Lingue, prvenstvano u pomoći raseljenim licima s Kosova i Metohije. Nažalost, do sada nije bilo nikakve reakcije nijednog državnog organa, čija je obaveza da bezvlašće i divljanje spreče obezbeđujući zakonito funkcionisanje države. Umesto toga, neki visoki državni zvaničnici dodatno podstiču nasilje ili ga opravdavaju.

Beogradski centar za ljudska prava poziva policiju, pravosuđe i izvršnu vlast da poštuju Ustav Srbije i domaće zakone i svim građanima Srbije obezbede ličnu slobodu i bezbednost i sigurnost njihove imovine.