Koalicija za ravnopravnost – KORAK u Šapcu

10. septembar 2013.

Koalicija za ravnopravnost KORAK nastavlja aktivnosti na umrežavanju civilnog društva u promovisanju ravnopravnosti i tolerancije i suzbijanju diskriminacije u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu. Nakon predstavljanja aktivnosti početkom 2013. godine širom Srbije, Crne Gore i Kosova, KORAK će organizovati u petak 13. septembra, u prostorijama Kancelarije za mlade grada Šapca, trening za aktiviste i aktivistkinje uključene u rad civilnog sektora i one koji žele da se uključe u aktivizam za zaštitu ljudskih prava i promovisanje tolerancije i ravnopravnosti. Nakon treninga aktivisti i aktivistkinje će posedovati dodatna znanja o pravnom okviru, statistici i odgovoru pravosuđa u oblasti zaštite od diskriminacije i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava u Srbiji, posebno sa aspekta ravnopravnosti polova i suzbijanja diskriminacije seksualnih manjina.