Komentari na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije

12. mart 2018.

Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uputili su zajedničke komentare na Radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije Ministarstva pravde u delu koji se odnosi na uređenje javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačkih funkcija. 

Komentare možete pročitati OVDE.