Konferencija „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo

20. april 2018.

Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Stojanović učestvovao je na III međunarodnoj konferenciji „Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini“, koja je održana 18-19. aprila 2018. godine, u Sarajevu. Konferencija je održana pod sloganom „Usudi se znati“, a u cilju promocije primene međunarodnog prava i pospešivanja suprotstavljanju revizije činjenica utvrđenih prilikom suđenja pred ICTY, a u vezi sa ratnim zločinima i genocidom učinjenim u BiH za vreme rata 1992-95. godine. Takođe, svrha skupa u Sarajevu bilo je i povezivanje mladih pravnika sa prostora bivše Jugoslavije. Govornici su bili sudija Teodor Meron, Mark Harmon, bivši glavni tužilac ICTY i drugi.

U drugom delu konferencije održana je dvodnevna simulacija suđenja za zločin genocida. Njom je predsedavao sudija Teodor Meron, koji je bio predsedavajući Žalbenog veća ICTY. Presuda ICTY, u slučaju Krstić, prva je kojom je Tribunal oglasio krivim neko lice za zločin genocida. Timovi su bili u sastavu studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Justinijan I“ iz Skoplja, zajedno sa mladim pravnicima praktičarima. Bojan Stojanović je, u okviru tima tužilaštva učestvovao na simulaciji suđenja. Mladi pravnici su bili gosti prijema koji je organizovao ambasador Kraljevine Svedske u BiH.

Nakon konferencije, studenti i mladi pravnici, obišli su stratišta u istočnoj Bosni, kao i Memorijalni centar u Potočarima, upoznajući se tako sa utvrđenim činjenicama utvrđenih u slučaju Krstić i razgovarajući sa timom tužilaštva ICTY i žrtvama zločina.

Konferencija je organizovana od strane „Udruženja žrtava i svjedoka genocida’“ i pokreta „Majke enklava Srebrenica i Žepa“. Konferenciju su podržali predstavnici Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične tribunale, kao pravni naslednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY). 
 
 
IMG-df7b57439b13661591482d3560c29fbf-V    IMG-be9e5020e85ec314481c8c9abee2ad02-V  IMG-ded31472357abee42827c92036d43aee-V