Godinu dana primene propisa u oblasti azila i migracija

28. novembar 2019.

Konferencija propisi u oblasti azilaBeogradski centar za ljudska prava učestvovao je 26. novembra 2019. godine na konferenciji pod nazivom „Propisi u oblasti azila i migracija: godinu dana primene“.

Skup je organizovan od strane Grupe 484 uz podršku Balkan Trust for Democracy i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Tom prilikom, prof. dr Ivana Krstić i prof. dr Marko Davinić predstavili su „Vodič o primeni relevantnih propisa u oblasti azila i migracija“. Pored toga, predstavnici MUP-a, Uprave granične policije, Službe za strance, Kancelarije za azil, kao i sudije Upravnog suda i Prekršajnog apelacionog suda i predstavnici organizacija civilnog društva, uključujući i Beogradski centar za ljudska prava, diskutovali su o primeni relevantnih propisa iz oblasti azila i migracija godinu dana posle njihovog stupanja na snagu.