Konferencija za novinare povodom odluke Vrhovnog suda Srbije

21. септембра 2009.

Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava govori o odluci Vrhovnog suda Srbije protiv Komiteta pravnika za ljudska prava kojom se zabranjuje dalje umnožavanje knjige ‘Slučaj službenika Aleksandra Tijanića’ i kojom je YUCOM dužan da naknadi štetu Aleksandru Tijaniću od 200.000 dinara zbog navođenja njegovih citata. (konferencija za novinare u Medija centru 18.09.2009.)