Konkurs za upis na master program „Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava“ na FPN-u

26. avgust 2021.

72569954_444004559553895_3373011849623633920_n

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka uskoro počinju prijave na master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava.

Saradnici ovih master studija su stručnjaci iz zemlje i inostranstva, među kojima su Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodni komitet Crvenog krsta. Ključnu osnovu ovog modula čine četiri predmeta: dva iz domena ljudskih prava – „Osnovi ljudskih prava“ i „Pravo i politika ljudskih prava“, a druga dva iz domena međunarodnog humanitarnog prava – „MHP – zaštita žrtava oružanih sukoba“ i „MHP – pravila ratovanja“.

Silabusi centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi. Tokom učenja koristi se mnoštvo studija slučaja, seminarskih radova, pisanja predstavki, pravljenja kampanja, snimanja kratkih filmova i slično.

Beogradski centar za ljudska prava pružio je podršku nastanku prvo specijalističkih studija, a onda i master modula međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava. Radujemo se nastavku saradnje Centra, njegovih članova i aktivista i predavača na ovom masteru!

Više informacija možete pronaći na posebnoj stranici mastera: https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp