Kurs za lokalne koordinatore/ke Kancelarija za mlade o radu sa osetljivim grupama mladih i pitanjima nediskriminacije

22. novembar 2012.
oebs logo centra ministarstvo omladine i sporta republike srbije
     

Donator: Misija OEBS u Srbiji

Trajanje projekta: maj – novembar 2012. godine

Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava organizovaće sertifikovani obrazovni kurs za lokalne koordinatore/ke kancelarija za mlade na temu – Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije. Ovaj kurs razvijan je na osnovu strateškog dokumenta koje je pripremilo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa GIZ-om – Smernice za sprovođenje nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou (kompetencije koordinatora i standardi rada Kancelarija za mlade).

Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, panel-diskusije, video materijal i posete institucijama i uz učešće profesora i stručnih saradnika iz nevladinih organizacija koje u svom radu promovišu ideju ljudskih prava ili rade sa osetljivim grupama, kao i kroz direktne razgovore sa predstavnicima pojedinih osetljivih grupa koordinatori/ke će imati priliku da sveobuhvatno sagledaju ovu oblast ali i da čuju konkretna rešenja.

Kurs će se sastojati iz dva trodnevna treninga (prvi u maju i junu, drugi u septembru i oktobru ove godine) koja će biti ogranizovana u Beogradu, od kojih prvi obuhvata teorijski aspekt pitanja nediskriminacije i inkluzivnosti dok će drugi biti praktnično orijentisan.