Kursevi ljudskih prava za pripadnike polici

15. februar 2002.

Donator: Freedom House
Trajanje projekta: april – oktobar 2002

U periodu od februara do septembra 2002. godine Beogradski centar je organzovao četiri kursa za pripadnike policije iz oblasti ljudskih prava. Zadatak ovog projekta bio je da se policajcima i inspekotrima MUP Srbije približi ideja ljudskih prava i da se upoznaju sa međunarodnim standardima iz ove oblasti. Predavanja su prilagođena ulozi koju policija ima u zaštiti ljudskih prava. Posebna pažnja je bila posvećena onim pravima sa kojima pripadnici policije moraju da se susreću u svom svakodnevnom obavljanju poslova (zabrana mučenja, prava lica lišenih slobode, pravo na privatnost i slobodu ličnosti, zabrana diskriminacije i sl.). Imajući u vidu da pripadnici policije nisu do sada imali organizovanu obuku u oblasti ljudskih prava posvećena je posebna pažnja standardima Evrospkog suda za ljudska prava u nameri da se smanji broj tužbi građana Srbije pred ovim sudom kada jednog dana Srbija postane članica Saveta Evrope. Svi seminari su održani u Beogradu i to: 22 – 26 februara 2002. godine; 24 – 28 aprila 2002. godine; 29 maja – 2 juna 2002. godine; 29 avgust – 2 septembar 2002. godine.

Više od sto pripadnika policije (uglavnom visoko rangiranih) iz raznih krajeva Srbije učestvovalo je na kursevima. Predavači su bili eminentni pravnici koji se bave pravom ljudskih prava i specijalisti iz pojedinih oblati. U realizaciji projekta Beogradski centar je imao podršku Ministarstva policije i kabineta ministra.