Lisabonski forum „Migracije i ljudska prava: Kako izgraditi efikasnu kolektivnu akciju? Najbolje prakse i iskustva u Evropi i Mediteranu“

30. новембра 2016.

31071035452_7f941eda8c_kBeogradski centar za ljudska prava učestvovao je na 22 Lisabonskom Forumu održanom 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji North- South Centra Saveta Evrope, koji je bio posvećen temi  Migracije i ljudska prava. Predstavnica Beogradskog centra za ljudska prava, Sonja Tošković imala je priliku da govori o migracijama u Republici Srbiji, na panelu koji je bio posvećen temi ostvarivanja ljudskih prava ljudi koji migriraju.

Ovogodišnji Lisabonski forum bio je posvećen promociji dijaloga i saradnje između zemalja na severu i jugu, da podsticanju soldiranosti i podizanju svesti o međuzavisnosti i neophodnosti saradnje među državama, u kontesktu upravljanja migracijama i izazovima izbegličke krize koja je zadesila Evropu, ali i druge zemlje sveta. Ideja je, takođe, da se kroz konstruktivni dijalog proširi razumevanje globalne dimenzije migracione krize i da se unapredi saradnja na regionalnom i međunarodnom nivou, pre svega kroz razmenu iskustva i dobre prakse država članica Saveta Evrope i partnerskih država južnog Mediterana.