Ljudska prava i biznis

15. februar 2007.

Donator: ADI Sarajevo

Trajanje projekta: januar – juni 2007

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru projekta proizveo dokument u kome se prikazuje razvoj i mogućnosti saradnje između nevladinih organizacija i privrede i biznisa. Ova analiza je sačinjena uz podršku i stručnu pomoć Danskog instituta za ljudska prava (Danish Institute for Human Rights – DIHR). Više o Human Rights and Business programu Danskog instituta za ljudska prava možete saznati na sajtu www.humanrightsbusiness.org. Centar je ostvario kontakte sa kompanijama i testirao tri kompanije u vezi sa pitanjima koja se postavljaju u vezi sa ljudskim pravima i biznisom. Posle detaljnog istraživanja Centar je sačinio Quick Check (Upitnik) u saradnji sa stručnjacima iz Danskog instituta u kome se postavljaju relevantna pitanja i indikatori za merenje koliko je kompanija usaglasila svoje normativne akte i koliko se u praksi poštuju principi na kojima su zasnovana ljudska prava. Beogradski centar smatra da je ova tema veoma važna pa je namera da se ovaj projekat dalje razvija, uveren da se stanje ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji koja se nalazi u periodu tranzicije može poboljšati ako bi se kompanije u svom radu i privrednim delatnostima odnosile pozitivno prema ljudskim pravima. Beogradski centar je proizveo Business Risk Assessment Analyses for Serbia.