Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti

19. februar 2010.

Donator: Olof Palmes International Centrum

Trajanje projekta: januar 2010 – decembar 2010

Ovaj projekat je nastavak sličnih projakta koje je Centar sprovodio prethodnih godina uz podršku Olof Palmes International Centrum. Kao i do sada, sastoji se od dva modula. Modul I sproveden je od januara do jula 2010.godine sa ciljem da 150 srednjoškolaca iz Uba, Obenovca, Beograda i Valjeva dobiju priliku da nauče više o ljudskm pravima, pravu na zdravu životnu sredinu i učešću građana u donošenju odluka u lokalnoj samoupravi.Tokom aprila održana su četiri interaktivna seminara koja su se bavila ljudskim pravima i posebno zaštitom životne sredine. Posle održanih seminara učenici su se takmičili i predložili kampanje koje bi mogli da sprovedu u svojim gradovima. Izabrane grupe su učestvovale u sledećoj fazi projekta – priprema kampanja koje se bave ekološkim temama. Sa članovima odabranih timova predavači Centra radili su na kreiranju i pripremanju kampanja na radionici u Beogradu. Teme radionica su bile praktične i pokrivale su sledeće oblasti: PR i komunikacija, lobiranje i zagovaranje, mediji i kampanje.  Tokom seminara učesnicima se približavaju pojmovi bitni za vođenje kampanje kao što su: “definicija problema”, “koncept kampanje”, “strategija“, “ciljna grupa”, “uloga portparola”. Učesnici su takođe pohađali predavanja i praktične vežbe o tehničkim elementima bitnim za pripremu kampanje (rad na kompjuteru, kreiranje letaka, promotivnih materijala).

Nakon obuke timovi su sproveli kampanje u svojim gardovima, koristeći finansijska sredstva predviđena u samom projektu. Finalno takmičenje, tokom kog su timovi žiriju predstavili svoje kampanje održano je u Beogradu, a članovi pobedničkog tima nagrađeni su laptop kompjuterima.

Modul II je Škola ljudskih prava za buduće predavače, koju  Beogradski centar za ljudska prava organizuje svake godine od osnivanja 1995. godine i kroz koje je do sada prošlo više od 400 polaznika. Ove godine Škola je organizovana od 22. do 31. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju i pohađalo ju je tridesetak učesnika iz svih delova Srbije. 

Program Škole sadržao je preko 40 predavanja, debata, simulaciju suđenja i prezentacija. Učesnici imali priliku da slušaju, ali i debatuju sa najeminentnijim domaćim i međunarodnim stručnjacima koji se bave ljudskim pravima, međunarodnim pravom, međunarodnim odnosima i pravom međunarodnih organizacija (CoE, OSCE, EU, UN, ICC, ICTY, ECtHR), pravosuđem, politikom, zaštitom životne sredine, medijima, umetnošću i kulturom.