Ljudska prava kao cilj i sredstvo uključivanja mladih u društvene aktivnosti

9. januar 2009.

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar 2009 – decembar 2009

Ovaj projekat se sastoji od dva modula. Modul I sproveden je od januara do jula 2009.godine sa ciljem da 150 srdnjoškolaca iz Užica, Šapca i Kovačice dobiju priliku da nauče više o ljudskm pravima, pravu na zdravu životnu sredinu i učešću građanja u donošenju odluka u lokalnoj samupravi.

Tokom marta i aprila održana su tri interaktivna seminara koja su se bavila ljudskim pravima i posebno zaštitom životne sredine. Posle održanih seminara učenici su se takmičili u predlogu kampanja koje bi mogli da sprovedu u svojim gradovima i izabrane su dve grupe iz svakog grada da bi bile uključene u sledeću fazu projekta – pripremu kampanja koje se bave ekološkim temama. Na osnovu predloga kampanja izabrana je po jedna grupa-predstavnik svakog grada. Sa članovima ovih timova predavači Centra radili su na kreiranju i pripremanju kampanja tokom radionice koja je u Beogradu održana 2. maja 2009 godine. Teme radionica bile su praktične i pokrile su sledeće oblasti: PR i komunikacija, lobiranje i zagovaranje, mediji i kampanje.  Tokom seminara definisani su i učesnicima približeni pojmovi bitni za vođenje kampanje kao što su: “definicija problema”, “koncept kampanje”, “strategija“, “ciljna grupa”, “uloga portparola”. Učesnici su takođe imali predavanja i praktične vežbe o tehničkim elementima bitnim za pripremu kampanje (rad na kompjuteru, kreiranje letaka, promotivnih materijala).

Nakon seminara timovi su sproveli kampanje u svojim gardovima, koristeći finansijska sredstva predviđena u samom projektu. Finalno takmičenje, tokom kog su timovi žiriju predstavili svoje kampanje održano je 27. juna 2009. godine u Beogradu. Pobednički tim iz Užica dobio je laptop kompjutere za sve članove tima.
Modul II bila  je Škola ljudskih prava za buduće predavače, koju  Beogradski centar za ljudska prava organizuje svake godine od osnivanja 1995. godine i kroz koje je do sada prošlo više od 400 polaznika. Ovogodišnja Škola imala trideset jednog učesnika iz svih delova Srbije. Tim Centra je izabrao učesnike na osnovu njihovih biografija, motivacionih pisama i intevjua.

Program škole je sadržao preko 40 predavanja, debata, simulaciju suđenja i prezentacija. Učesnici su imali priliku da slušaju, ali i debatuju sa najeminentnijim domaćim i međunarodnim stručnjacima koji se bave ljudskim pravima, međunarodnim pravom, međunarodnim odnosima i pravom međunarodnih organizacija (CoE, OSCE, EU, UN, ICC, ICTY, ECtHR), bezbednošću, pravosuđem, politikom, zaštitom životne sredine, medijima, umetnošću i kulturom.