Ljudska prava kao način uključivanja mladih u društvena pitanja

9. januar 2008.
Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

U periodu januar – juli 2008. godine realizovan je prvi deo projekta. Cilj aktivnosti u ovoj fazi bio je da se kroz seminare organizovane u srednjim školama omogući srednjoškolcima da steknu znanja iz oblasti ljudskih prava. Seminari su održani u Valjevu, Somboru i Novom Sadu i na njima je učestvovalo oko 150 srednjoškolaca. Pored ljudskih prava seminari su obuhvatili i predavanja na temu vladavine prava, zabrane mučenja, zabrane diskriminacije, prava na obrazovanje, prava na zdravu životnu sredinu, slobode veroispovesti, slobode izražavanja i govor mržnje.Projektni tim Beogrskog centra za ljudska prava koji se sastoji od učesnika na školama ljudskih prava u organizaciji Beogradskog centra održao je sva predavanja. Seminari su bili interaktivni. Pored opštih predavanja o pojednim ljudskim pravima bilo je vremena i za dijalog i diskusije na teme koje su zanimale učesnike.

Razgovaralo se i o problemima koji postoje u lokalnim sredinama da bi se utvrdilo kako da se organizuju kampanje jer je to bio zadatak za učesnike. Zadatak učesnika bio je da se osmisli kampanja relevantna za svaki od gradova (Valjevo, Sombor i Novi Sad). Učesnici seminara ponudili su predloge kampanje, odabrane su najbolje i svaki tim je dobio sredstva s kojima je organizovana kampanja. Predavači iz Beogradskog centra za ljudska prava pomogli su dodatnim seminarima u organizaciji kamapanje. U julu 2008. godine održano je konačno takmičenje na kome su prezentovane kampanje. Žiri je ocenio sve ponuđene i izvedene kampanje i odredio pobednika. Članovi pobedničkog tima (njih četvoro) dobili su lap top kompjutere.

U drugom delu projekta saradnici Beogradskog centra su organizovali Školu ljudskih prava, koju Centar organizuje svake jeseni od osnivanja 1995. godine. Na školama ljudskih prav, kao i na ovoj u 2008. godini učestvuju mladi zaiteresovani za ljudska prava. Na ovaj način Beogradski centar doprinosi da veći broj mladih bude angažovan na polju zaštite i unapređenja ljudskih prava. Škola u 2008. godini je trajala 12 dana, održano je preko 40 predavanja i u njoj je učestvovalo 25 studenata.