Ljudska prava pokazatelj spremnosti za članstvo u EU

25. decembar 2014.

nevena dicic kostic mcSveobuhvatna zaštita ljudskih prava kroz zakonodavstvo, institucionalnih okvir, administrativne kapacitete i naravno praksu jeste i do kraja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji biće jedan je od glavnih pokazatelja spremnosti Srbije da se pridruži EU. Poglavlje 23 koje se odnosi na ljudska prava jedno je od najizazovnijih i trebalo bi uskoro da bude otvoreno u pregovorima sa EU. Na putu približavanja Uniji neće postojati manje i više važna ljudska prava, ona su i u ovom procesu, kao i uvek, nedeljiva i međuzavisna. Najvažnije promene u oblasti ljudskih prava koje se od Srbije očekuju sadržane su u 14 preporuka datih nakon procesa skrininga, poput zaštite manjina ali i unapređenja slobode medija. Opširnije…