Ljudska prava u 2015. godini ugroženija nego prethodnih godina

23. mart 2016.

U Srbiji su u 2015. godini ljudska prava bila ugroženija nego prethodnih godina, navodi se u danas predstavljenom izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava.Kako se navodi, posebno su bila ugrožena ekonomsko-socijalna prava i pravo na slobodu izražavanja, a smanjeno je bilo i poverenje u državne institucije zbog velikog uticaja politike.

U izveštaju, koji je predstavljen na konferenciji u Beogradu, ukazuje se da izvršna vlast ima velik uticaj na zakonodavnu, da je zaustavljen proces izgradnje demokratskih institucija i da je veliki politički uticaj na pravosuđe.

Najozbiljnije sumnje u nezavisnost pravosuđa izaziva podatak da je veoma mali broj slučajeva u kojima se ukazivalo na korupciju ili nezakonito postupanje završen ozbiljnom i delotvornom istragom, podizanjem otpužnice ili presudom.

Kako se dodaje, zabrinjava što još nije izabran tužilac za ratne zločine, kao i oko 30 javnih tužilaca.

Prema izveštaju, nezavisna tela bila su izložena diskriminaciji, a položaj nevladinih organizacija bio je nepovoljan, dok je zabeležen rast poverenja građana u nezavisne institucije.

Zamereno je što nije donet novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti, iako je poverenik dostavio svoj predlog nadležnim institucijama.

U izveštaju je navedeno da velik broj radnika ostao bez posla, da je ugašeno oko 400 državnih preduzeća, a više od 20.000 radnika je uzelo otpremninu.

Učestali su štrajkovi, uglavnom izazvani lošom finansijskom situacijom i gubitkom posla, i sve je veći broj osiromašenog stanovništva. Privredni rast nije zadovoljavajući zbog slabog priliva stranih investicija, ali i nedovoljnog ulaganja države.

U izveštaju je navedeno i da nisu otvorena dva najvažnija poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa EU, što ukazuje na blagi zastoj u evrointegracijama Srbije.

Sloboda medija je ograničena, a većina medija bila je naklonjena koaliciji na vlasti i pozitivno je izveštavala o aktivnostima vlade i premijera, piše u izveštaju.

Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović je rekla da međunarodni akteri za sada imaju prilično tolerantan stav kada je u pitanju stanje ljudskih prava u Srbiji, ali da ipak veruje da će to biti promenjeno kada se završe krize koje su potresale Evropu u 2015. godini.

Vesna Petrović je istakla da Srbiji predstoji ozbiljan rad na usvajanju u i implementaciji velikog broja propisa, među kojima je najznačajnija promena Ustava i jačanje administracije, pre svega jačanje kapaciteta javne uprave.

Izvor Blic