Ljudska prava u Srbiji 2008

9. januar 2008.

Donor: Ambasada Švajcarske u Beogradu  

Trajanje projekta: januar – decembar 2008

Izdavanjem godišnjeg Izveštaja o stanju ljudskih prava za 2008. godinu Beogradski centar je ušao u drugu dekadu  aktivnosti koje redovno obavlja – praćenje rada državnih organa, zakonodavstva i prakse u pogledu primene standarda ljudskih prava. Cilj ovog projekta koji Centar godinama realizuje je da prezentuje domaćoj i stranoj javnosti istraživanje o stanju ljudskih prava. Saradnici Centra prate zakonodavnu aktivnost vodeći računa o tome da li su zakoni usklađeni sa univerzalnim i evropskim standardima. Srbija je, kao naslednica Državne zajednice Srbija i Crna Gora obavezana na poštovanje međunarodnih ugovora koje je ratifikovala. Zbog toga se analiza zakona bavi pitanjima usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Paktovima usvojenim u UN i drugim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i praksom UN ugovornih tela. Budući da je Srbija članica Saveta Evrope i da je ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama analizirana je i usklađenost domaćih propisa sa ovom konvencijom i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Izveštaj za 2008. godinu podeljen je u dva poglavlja. U prvom je analiza ustava, zakona i podzakonskih akata u pogledu njihove usaglašenosti s obavezujućim međunarodnim standardima. U drugom poglavlju je opis prakse državnih organa u primeni zakona i stvarnog uživanja zajemčenih prava. Saradnici Centra redovno prate medije, izveštaje međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija i putem Izveštaja obaveštavaju o kršenjima ljudskih prava. Ceo tekst izveštaja u pdf formatu možete preuzeti ovde…