Ljudska prava za budućnost

9. januar 2007.

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica.

U periodu februar – mart 2007. godine organizovani su seminari u četiri grada u Srbiji (Požarevac, Jagodina, Zrenjanin i Vršac). Predavači su bili polaznici Škola ljudskih prava Beogradskog centra, a teme seminara su bile: zabrana diskriminacije (HIV/AIDS i seksualne manjine), tolerancija, prava deteta, pravo na zdravu životnu sredinu, ekonomska i socijalna prava, pravo na obrazovanje, sloboda izražavanja. Preko 200 srednjoškolaca učestvovalo je na seminarima. Posle održanih seminara tim Beogradskog centra je dalje sarađivao da grupama srednjoškolaca koji su se prijavili da osmisle teme i da učestvuju u debatama koje su se organizovale u svakoj od škola gde su održani seminari o ljudskim pravima. Kada su se grupe formirale saradnici Centra su održali dodatnu obuku i praktično radili sa srednjoškolcima u treningu za debate.

U svakoj školi je organizovana debata na kojoj su učestvovali ne samo polaznici seminara već cela generacija učenika škole u kojoj je održan seminar. Cilj ovih debata je bio da se učenici osposobe da vode dijalog i da izraze svoje mišljenje. Ovo je takođe bila prilika da veći broj učenika učestvuje u diskusiji posle debata. Pobednici debata u svakoj od škola su se kvalifikovali za dalje takmičenje za nagradu. U maju 2007. godine održeno je takmičenje između pobedničkih timova iz sve četiri škole, da bi se na kraju dve ekipe kvalifikovale za finalno takmičenje. Na finalnom takmičenju pobedio je tim iz Zrenjanina i pobednici su kao nagradu otputovali u Prag na četiri dana.

Drugi deo projekta realizovan je u jesen 2007. godine organizacijom Škole ljudskih prava Centar je izabrao učesnike na osnovu njihovih biografija, motivacionih pisama i intevjua. Program škole je sadržao oko 40 predavanja, debata, simulaciju suđenja i prezentacije. Učesnici su imali priliku da slušaju predavanja domaćih i međunarodnih stručnjaka koji se bave ljudskim pravima, međunarodnim pravom, međunarodnim odnosima i pravom međunarodnih organizacija, bezbednošću, pravosuđem, politikom, zaštitom životne sredine, slobode izražavanja i mnogim drugim. Učesnici su dobili korisne materijale, prezentacije, udžbenike i ostalu literaturu a jedan broj učesnika je nastavio da sarađuje sa Beogradskim centrom kroz volonterski program.