Masovne migracije i ljudska prava – pravne i etičke dileme

12. septembar 2017.

Norveški centar za ljudska prava (NCHR), član Asocijacije instituta za ljudska prava (AHRI) čiji je i Beogradski centar za ljudska prava član, je pripremio MOOC (Massive Onlive Open Course – Masovni otvoreni internet kurs) pod nazivom „Masovne migracije – pravne i etičke dileme“. Kurs će biti dostupan svim zainteresovanim osobama od 18. Septembra, 2017. Godine. Trajaće četiri nedelje i sastojaće se iz kratkih predavanja, video materijala, pisanog teksta i video prezentacija kroz koje će se polaznici kursa upoznati sa temom masovnih migracija kao i propratnim pravnim i etičkim dilemama. Kurs se održava na engleskom jeziku.

mass migrations

                       

Svetski priznati naučnici

Zadovoljstvo nam je da predstavimo prvi MOOC koji je NCHR napravio, koji je ujedno i prvi MOOC koji je Univerzitet u Oslu napravio (čiji je NCHR član). Začetnik ovog kursa, direktor NCHR Inga Bostad je kroz Asocijaciju instituta za ljudska prava mobilizovala neke od najvećih svetskih eksperata u polju migracija i međunarodnog prava i osigurala njihovo učešće kao predavača u ovom programu.

Čak dvadeset dvoje međunarodnih eksperata će učestvovati u ovom kursu kroz četrdeset odvojenih koraka; pola eksperata su članovi AHRI. Uz to, norveška režiserka dokumentarnih filmova Karoline Frogner će takođe doprineti kursu pro bono time što će načiniti dostupnim nekoliko filmskih isečaka koji prate priče dece u norveškim prihvatnim centrima. Takođe, u okviru kursa će se koristiti isečci iz nagrađivanog dokumetarnog filma Egil Håskjold Larsena pod nazivom 69 minutes of 86 days (srp. 69 minuta 86 dana).

Razne metode diseminacije materijala

Tokom implementacije kursa, koji će se održavati u četiri modula, će se materijal distribuirati na razne načine. To uključuje dokumentarce, video predavanja, intervjue i tekstove. Kurs je vrlo interaktivan i precizno napravljen kako bi pružio konkretne smernice svim polaznicima. Profesor Stener Ekern iz NCHR je zadužen za stvaranje smernica.

Kurs u četiri modula

U prvom modulu se postavljaju osnovna i esencijalna pitanja:

  • Koji su osnovni principi međunarodnog izbegličkog prava?
  • Koji je odnos ljudskih prava i etike?
  • Koje su osnovne dileme o evropskom pravu i politici azila?

Drugi modul se bavi ljudskim pravima i osnovnim uzrocima masovnih migracija. U ovom modulu se posebna pažnja pruža oblastima Severne Afrike, Bliskog istoka, a naročito Siriji i Libanu. Treći modul se bavi teorijskim i praktičnim pitanjima pristupa azilnoj proceduri, dok se četvrti osvrće na dugoročne posledice i izazove integracije.

Ova četiri jednonedeljna modula se odvijaju uzastopno, tj.

  1. prvi počinje u ponedeljak, 18. septembra 2017. godine u 10:00,
  2. drugi potom otpočinje tačno nedelju dana kasnije, 25. septembra,
  3. treći 2. oktobra,
  4. i četvrti i završni 9. oktobra u 10:00.

Sva četiri modula se zatvaraju tačno nedelju dana kasnije, 16. oktobra, što znači da će im biti nemoguće pristupiti nakon tog datuma.

Kursu možete pristupiti na ovoj internet stranici.