Master studije: Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

22. avgust 2019.

MHP i PLJPNa Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka u toku je upis na master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava.

Saradnici ovih master studija su stručnjaci iz zemlje i inostranstva, među kojima su Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodni komitet Crvenog krsta.Ključnu osnovu ovog modula čine četiri predmeta: dva iz domena ljudskih prava – „Osnovi ljudskih prava“ i „Pravo i politika ljudskih prava“, a druga dva iz domena međunarodnog humanitarnog prava – „MHP – zaštita žrtava oružanih sukoba“ i „MHP – pravila ratovanja“.

Silabusi centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, a u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi, a tokom učenja koristi se mnoštvo studija slučaja, seminarskih radova, pisanja predstavki, pravljenja kampanja, snimanja kratkih filmova i slično.

Više informacija možete pronaći na posebnoj stranici mastera – https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp.