Među brucošima Beogradskog univerziteta i dve mlade izbeglice iz Libije i Burundija

21. јула 2021.
indeks-studentiBeogradski centar za ljudska prava ponosan je što su se dve mlade izbeglice, dugogodišnji klijent i klijentikinja Centra, u prvom ispitnom roku upisale na fakultete Univerziteta u Beogradu pod jednakim uslovima kao i državljani Srbije.
 
Mladić iz Libije je upisao Ekonomski fakultet, a devojka iz Burundija biohemiju na Hemijskom fakultetu. On je završio srednju školu u Srbiji, a ona u Burundiju i zbog toga je bilo neophodno nostrifikovati njenu diplomu i pripremiti dodatnu dokumentaciju. 
 
Oboje su polagali isti prijemni ispit, kao i ostali prijavljeni kandidati, a od oktobra slušaće nastavu i polagaće kolokvijume i ispite na srpskom jeziku. 
 
Centar pozdravlja stav Univerziteta u Beogradu i Ministarstva prosvete da ovu ranjivu kategoriju lica prepozn i izjednači ih u pristupu visokom obrazovanju sa našim državljanima.