Međunarodna konferencija: Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama bivše Jugoslavije

10. februar 1996.

Donator: Međunarodna federacija liga za ljudska prava (FIDH), Pariz/Fédération Internationale des ligues des Droits de l΄Homme
Trajanje projekta: septembar 1996

U saradnji s Međunarodnom federacijom liga za ljudska prava iz Pariza, Beogradski centar za ljudska prava je organizovao Međunarodnu konferenciju „Prava izbeglica i raseljenih lica i borba protiv nekažnjivosti u državama sukcesorima SFR Jugoslavije“, Beogard, 26 – 29. septembar 1996. godine, koja je, prvi put od raspada SFRJ okupila u Beogradu veliki broj dugogodišnjih boraca za ljudska prava, predstavnika medija i stručnjaka s cele teritorije bivše SFR Jugoslavije i iz inostranstva, kao i predstavnike nevladinih organizacija iz zemalja koje su imale slična iskustva.Takođe, prvi put je otvorena tema mogućeg pomirenja među narodima i neophodnost stvaranja uslova za prevazilaženje posledica rata i masovnih kršenja ljudskih prava i humanitarnog prava, kao i važnosti zajedničke borbe protiv nekažnjivosti za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.