Mehanizam je ponovo pokrenut: Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

7. avgust 2020.

KLJMP-vizualOmladinski program Beogradskog centra za ljudska prava pokrenuo je u junu program pod nazivom „Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacijaˮ.

Proces koji je odlučno započeo prošle godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija. U planu je nastavak poduhvata osnaživanja organizacija mladih i za mlade za kreiranje prvog alternativnog izveštaja o ljudskim pravima mladih iz Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

Mladi u Srbiji danas, izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Kroz činjenice da je duplo više mladih nezaposleno u odnosu na opštu populaciju, kao i to da je stopa odlaska mladih iz zemlje na godišnjem nivou jako visoka ili da je njihova zastupljenost u medijima daleko od dovoljne, jasno je da je ostvarivanje ljudskih prava mladih poseban izazov, pa je sveprisutniji trend diskusije o ljudskim pravima mladih (eng. youth rights) i o tzv. omladinskoj perspektivi ljudskih prava. 

Program „Mladi i ljudska prava 2.0“ trajaće pet meseci tokom kojih će biti realizovan niz aktivnosti u Beogradu i drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Kroz treninge, radionice, panel diskusije i zagovaranja za bolji položaj mladih, želimo da mladima približimo ljudska prava, da ih osnažimo da ih ostvare, i na kraju osvoje.

Treninzi za predstavnike/ce organizacija mladih i za mlade, razgovori sa mladima, panel diskusije i zagovaranja za bolji položaj mladih samo su neke od aktivnosti koje vas očekuju u okviru programa „Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacijaˮ. Posebni fokus ovog programa biće teme vezane za ekonomska, socijalna i kulturna prava mladih.

Partner na programu je Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS). Program se finansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“.