Migrants’ Rights Media Watchdogs

28. децембра 2021.

Trajanje projekta: 15. jul 2021 – 15. decembar 2021.
Donator: Međunarodna organizacija za migracije i Evropska unija u Srbiji
Medijski partner projekta: Magazin Oblakoder

Program Youth Media Intercultural Hub okupio je mlade aktiviste/tkinje i novinare/rke iz Beograda, Šida, Vranja i Kikinde u cilju informisanja o pravima migranata i izveštavanja u medijima o ovoj osetljivoj grupi. Realizovan je kao konstantna kampanja informacija o ostvarivanju prava migranata, sa posebnim osvrtom na mlade iz migrantske populacije.
Glavne aktivnosti na projektu:
-Trening jačanja kapaciteta za 14 mladih ljudi iz 4 grada o interkulturalnosti, integraciji, društvenoj koheziji, medijskom izveštavanju, medijskoj pismenosti i kreiranju medijskih sadržaja.
-Rad sa mentorima na stvaranju medijskih sadržaja za Youth Media Intercultural Hub – posebnoj sekciji magazina Oblakoder za sadržaje mladih sa programa.
-Pokrenut je podkast “Priče o zmajevima” koji ispituje iskustva mladih ljudi iz različitih kulturoloških stvarnosti, a emitovan je na platformama Mix Cloud i Spotify.
-Finalni događaj “Priče o zmajevima UŽIVO” na kome su mladi dobili priliku da se uključe u organizaciju i promociju događaja, kao i u snimanje podkasta uživo.