Milan Antonijević

15. februar 2013.

milan antonjevicIzvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava – YUKOM

Mnogo godina je prošlo od kada sam prvi put, razgovarao sa svojim kolegama, polaznicima Škole za ljudska prava za buduće predavače. Danas je velika većina njih u potpunosti posvećena ljudskim pravima, otvoreno govori o zaštiti ljudskih prava i to zasigurno jeste dokaz kvaliteta škole, ali i pravog izbora mladih ljudi, koje je Beogradski centar za ljudska prava tada napravio.
Mnogi od nas danas sede sa druge strane ovih klupa i uspešno šire ideje poštovanja ljudskih prava i bore se protiv diskriminacije, govora mržnje i svega onoga što nas je dovelo do ratova devedesetim, a to je i bio cilj škole, zar ne?