Mladi i ljudska prava 2.0 – Кorak bliže mehanizmima Ujedinjenih nacija

6. jun 2020.

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1.6.2020 – 31.10.2020.

Proces koji je odlučno započeo 2019. godine, nastavlja korak dalje ka osnaživanju organizacija mladih i za mlade za prepoznavanje potencijala koji imaju mehanizmi Ujedinjenih nacija. U planu je nastavak poduhvata osnaživanja organizacija mladih i za mlade za kreiranje prvog alternativnog izveštaja o ljudskim pravima mladih iz Republike Srbije pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija.

Mladi u Srbiji danas, izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Kroz činjenice da je duplo više mladih nezaposleno u odnosu na opštu populaciju, kao i to da je stopa odlaska mladih iz zemlje na godišnjem nivou jako visoka ili da je njihova zastupljenost u medijima daleko od dovoljne, jasno je da je ostvarivanje ljudskih prava mladih poseban izazov, pa je sveprisutniji trend diskusije o ljudskim pravima mladih (eng. youth rights) i o tzv. omladinskoj perspektivi ljudskih prava.

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), kao deo programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2020. godinu“ Kancelarije za ljudska i manjinska prava.