Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

10. јуна 2019.

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Trajanje projekta: maj 2019 – oktobar 2019

macka slicicaOd 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. Beogradski centar će kao koordinator Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava nastojati da prenese svoje iskustvo, kao i metodologiju razvijenu za kreiranje alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava.

Sprovođenje preporuka ugovornih tela UN i Saveta UN za ljudska prava je važno, ne samo zato što je to deo međunarodnih obaveza, već i zato što one bacaju svetlo na goruće probleme koji se pre svega tiču svake pojedine društveno osetljive grupe, ali i stanja ljudskih prava čitavog stanovništva, te tako čine svojevrstan podsetnik za delovanje. 

Činjenica da ne postoji posebno ugovorno telo UN-a koje nadzire primenu preporuka za mlade, niti Konvencija koja reguliše položaj mladih, ukazuje na to da je položaj mladih dugo zanemarivan i da je praćenje stanja njihovih prava od ogromne važnosti kako bi se u najkraćem roku sprovele mere usmerene ka poboljšanju njihovog položaja. 

Program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešćaće tokom svog šestomesečnog trajanjadoprineti adresiranju ovog problema kroz treninge podizanja kapaciteta organizacija mladih i za mlade u četiri grada u Republici Srbiji – Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Fokus ovih treninga biće na osnaživanju organizacija za interakciju sa UN mehanizmima i načinima na koji oni mogu biti korišćeni radi unapređenja ljudskih prava mladih. Ekspertsku podršku tokom ovog procesa pružiće nam Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava. 

Za sve informacije u vezi projekta možete pisati na: youth@bgcentar.org.rs