Obrazovanje mladih oduvek nam je bilo važno. Godišnje škole ljudskih prava mesto su učenja, diskusija i druženja. Preko 500 studenata bilo je zaintrigirano pravom ljudskih prava i voljno da o njemu više sazna. Ponosni smo na, ne mali, broj onih koji su postali veoma uvaženi stručnjaci u svojim profesijama, ne zaboravljajući vrednosi i ideje ljudskih prava. Pored tzv. „Školica“, imamo i specijalizovane programe za mlade i one koji sa mladima rade: na primer, obuke za mlade novinare, koordinatore i saradnike kancelarija za mlade, itd. Radimo i sa mlađima – godinama smo, sa Kancelarijom za evropske integracije, obilazili srednje škole u svim krajevima Srbije i držali predavanja o Evropskoj uniji, učili smo đake kako da sami prepoznaju glavne probleme i osmisle akcije u cilju njihovog rešavanja u svojim sredinama. Verujemo da je dužnost „većine“ da učini sve da „manjini“ bude dobro, ili makar bolje. Posebno smo osetljivi na položaj onih koje društvo ne prihvata pa nam je jedna od aktivnosti bio i rad sa mladima iz Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu.

Prioritetne oblasti: