Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade

19. маја 2017.

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: april 2017 – novembar 2017

U okviru projekta Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade Beogradski centar za ljudska prava organizovao je škole ljudskih prava u pet gradova u Srbiji: Zaječaru, Novom Pazaru, Bečeju, Leskovcu i Obrenovcu.

Preko 40 mladih ljudi imalo je priliku da se upozna sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava, pitanjima diskriminacije, vladavine prava, i kreiranja predloga javnih politika. Takođe, učesnici škola su bili podstaknuti da prepoznaju i analiziraju kršenja ljudskih prava i druge probleme sa kojima se mladi susreću, ali i da razviju konkretna rešenja i daju doprinos unapređenju poštovanja ljudskih prava u svojoj zajednici. Predavanja su držali pravnici Beogradskog centra za ljudska prava sa velikim iskustvom u edukaciji različitih društvenih grupa o konceptu ljudskih prava i njihovoj zaštiti. Pored predavanja, škola je obuhvatila i radionice kako bi učesnici imali priliku da izlože svoje stavove o ljudskim pravima i specifičnostima njihovog ostavarivanja u lokalnoj  zajednici. Kao sastavni deo obuke o osnovama ljudskih prava i vladavine prava, polaznici su posetili sudove i tužilaštva u svom gradu. Tom prilikom, imali su mogućnost da razgovaraju sa tužiocima i sudijama, koji su im predstavili svoje nadležnosti i približili kako izgleda proces u njihovoj instituciji. 

Najbolji polaznici škola koje je Beogradski centar za ljudska prava organizovao u pet gradova širom Srbije su u novembru posetili institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pri čemu su ih predstavnici ovih institucija detaljnije upoznali sa svojim radom i nadležnostima. Prilikom poseta, polaznici su bili u prilici da razgovaraju o pitanjima i izazovima sa kojima se predstavnici ovih institucija susreću u svom radu. Takođe, polaznici škola su prisustvovali predavanjima Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“, koju Beogradski centar za ljudska prava organizuje tradicionalno, svake godine, u Beogradu.