Moj grad, moja prava: Škole ljudskih prava i vladavine prava za mlade

13. маја 2019.

Donator: Misija OEBS u Srbiji
Trajanje projekta: maj –  novembar 2019

Beogradski centar za ljudska prava treću godinu za redom sprovodi projekat Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade, uz podršku Misije OEBS u Sribiji. Cilj projekta je da se mladi ljudi širom Srbije upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava, pitanjima diskriminacije, vladavine prava, i kreiranja predloga javnih politika. Takođe, učesnici škola će biti podstaknuti da prepoznaju i analiziraju kršenja ljudskih prava i druge probleme sa kojima se mladi susreću, ali i da razviju konkretna rešenja i daju doprinos unapređenju poštovanja ljudskih prava u svojoj zajednici. Pored predavanja, škola  obuhvata i radionice kako bi učesnici imali priliku da izlože svoje stavove o ljudskim pravima i specifičnostima njihovog ostavarivanja u lokalnoj  zajednici. Kao sastavni deo obuke o osnovama ljudskih prava i vladavine prava, polaznici će imati prilike da posete sudove i tužilaštva u svom gradu. 

Ove godine, Škola će se realizovati u četiri grada širom Srbije, nakon čega će biti organizovan napredni trening za najbolje polaznike i polaznice.