Monitoring i izveštavanje o aktivnostima pravnih institucija u Srbiji u oblastima organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije i nasilja u porodici

15. februar 2006.

Donator: Kanadska Agencija za međunarodni razvoj (Canadian International Development Agency – CIDA)

Trajanje projekta: novembar 2006 – mart 2008

Beogradski centar za ljudska prava je tokom 2007. godine vršio kontinuirani monitoring rada pravosudnih i drugih državnih organa u četiri veoma važne oblasti: zabrana diskriminacije, organizovani kriminal, ratni zločini i nasilje u porodici.

U okviru ovog projekta Beogradski centar je razvio metodologiju monitoringa rada pravosudnih organa i obučio tim mladih eksperata da prati rad sudova i drugih institucija u oblastima zabrane diskriminacije, organizovanog kriminala, ratnih zločina i nasilja u porodici. Monitoring tim je takođe pratio izveštavanje medija o navedenim temama, i to dnevne novine Politiku, Danas, Kurir i Blic, nedeljnike NIN i Vreme, kao i elektronske medije.

Rezultat projekta je Internet baza podataka o ove četiri oblasti koja sadrži 48 medijskih izveštaja, Konačni godišnji izveštaj i 4 biltena nazvanih “Osmatračnica” o oblastima zabrane diskriminacije, organizovanog kriminala, ratnih zločina i nasilja u porodici, kao i druge materijale prikupljene tokom praćenja rada pravosudnih organa.

Konačni izveštaj koji sadrži sveobuhvatni pregled rada pravosudnih organa sa preporukama za poboljšanje njihovog položaja i unapređenje njihovog rada, objavljen je u 1.200 primeraka i distribuiran sudovima, parlamentarcima, pojedinim službama Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinima i međunarodnim organizacijama.

Konačni izveštaj je predstavljen stručnoj javnosti i donosiocima odluka na četiri okrugla stola, od kojih je svaki posvećen jednoj od pomenute četiri teme. Ovaj Izveštaj je takođe predstavljen široj javnosti na konferenciji za štampu.

Monitoring rada državnih organa u ove četiri oblasti nastavljen je u okviru Projekta Monitoring rada sudova i drugih državnih organa – inicijative za unapređenje zakonodavstva i prakse.