Na amplitudi dijaloga #MladiPitaju – razgovor sa ministarkom Gordanom Čomić

16. decembar 2020.

Capture razgovor sa COmickomOmladinski program Beogradskog centra za ljudska prava organizovao je online događaj Na amplitudi dijaloga #MladiPitaju - razgovor sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Na dogadjaju koji je održan 16. decembra sa ministarkom Čomić se razgovaralo o ostvarivanjue ekonomskih i socijalnih prava mladih u Srbiji, ali i o tome zašto mladi masovno odlaze iz Srbije. Razgovor se odnosio na to koja su najugroženija ljudska prava mladih, da li i kako mogu da ih ostvare, kome da se obrate, koliko se u srpskom društvu poštuju propisi, pravo na različitost kao i mehanizmi za osnaživanje mladih u javnom i profesionalnom životu.

Interaktivni razgovor tokom kog je ministarka Čomić odgovarala na pitanja postavljana uživo vodili su Uroš Ranković i Milica Mutavdžić iz Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava. 

Pogledajte kako je izgledao događaj #MladiPitaju.