Na današnji dan rođen je profesor Vojin Dimitrijević

9. jul 2021.
Na današnji dan, 9. jula 1932. godine rođen je Vojin Dimitrijević, profesor prava, intelektualac, istaknuti borac za ljudska prava i demokratiju, i dugogodišnji direktor Beogradskog centra za ljudska prava.
 
Vojin Dimitrijević je bio profesor međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, bivši potpredsednik Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, član Institut de Droit International, član Venecijanske komisije za demokratiju kroz pravo, ad hoc sudija Međunarodnog suda pravde, član Stalnog arbitražnog suda i komesar Međunarodne komisije pravnika.
 
Njegov društveni značaj i uticaj delovanja bio je izuzetan, ne samo u okviru svoje profesije već i u okviru civilnog društva, a posebno među onima koji su činili i još uvek čine najdosledniji i najaktivniji front otpora svakoj vrsti strahovlade. .
 
Vojin D-01 (1)