Najava radionice SEMAFOR u Novom Pazaru

29. septembar 2017.

1 (2)Ukoliko si mlad/mlada, imaš od 15 do 30 godina, pozivamo te da se prijaviš na radionice SEMAFOR- zeleno svetlo za rodnu ravnopravnost!U SEMAFORU učestvuju mladi iz tri zajednice: Sjenice, Novog Pazara i Prijepolja.   

SEMAFOR ti nudi kreativne edukativne radionice i učestvovanje u kreiranju animiranog filma na temu rodne ravnopravnosti.  

SEMAFOR postavlja pitanja o tome šta je to u zoni „crvenog“ a šta u zoni „zelenog“. To jest, šta je zabranjeno muškarcima, a šta ženama u našem društvu; šta su norme ponašanja za muškarce, a šta za žene u našem društvu? Koje emocije su za muškarce „crveno svetlo“, a koje za žene? Šta je muževnost, a šta ženstvenost? Šta je rodno zasnovano nasilja? Kako reagovati u slučaju rodno zasnovanog nasilja?

Ako te je zainteresovalo bar jedno od pomenutih pitanja, ohrabrujemo te da postaneš deo našeg putovanja! Prva stanica Novi Pazar. 

Radionice se održavaju od 2. do 6. oktobra 2017.godine u Kancelariji za mlade Novi Pazar. (Mitrovačka bb, hala Pendik)  

Ukoliko si zainteresovan/a prijavu (ime, prezime i kontakt podatke) pošalji na: info@kzmnp.rs do subote 30. septembra 2017. godine.  

Zaplovimo zajedno ulicama vašeg grada i pokušajmo da razumemo semafore, simbole i znakove na putu, da ih istražimo i transformišemo.  

O projektu: 

SEMAFOR je projekat čiji je cilj da doprinese podizanju svesti i senzitivizaciji zajednice u Sandžaku po pitanju rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.  

Projekat je prevashodno namenjen mladim i sa njima komunicira na kreativan način, otvarajući prostor za njihovo izražavanje kao i za aktivno uključivanje omladine u kreiranju finalnog produkta projekta – animiranog filma. Glavne aktivnosti projekta jesu kreativne edukativne radionice, istraživačke aktivnosti na temu rodnih uloga koje omladina u svojim zajednicama sprovodi, kao i stvaranje animiranog filma na temu rodnih uloga/rodnih stereotipa/ rodne ravnopravnosti koji će biti korišćen kao alatka za dalji rad sa zajednicom. 

Projekat sprovodi Beogradski centra za ljudska prava u partnerstvu Kancelarije za mlade Novog Pazara, Kancelarije za mlade Prijepolje i Kancelarije za mlade Sjenica i uz podršku Kanadske ambasade u Srbiji.