Naše sutra

8. novembar 2012.

 “Novembar: Trideset dana mladih i za mlade”

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije

Trajanje projekta: 1. novembar – 30. novembar 2012. godine 

Koja su prava koja pripadaju mladima? Kako oni vide svoja prava u budućnosti? Zašto je važna interakcija omladine sa mladima u vaspitno popravnim domovima?

Na ova pitanja odgovor dao je jednomesečni projekat pod nazivom “Naše sutra”, čije sprovođenje je počelo u novembru 2012. godine. Sprovele su ga u partnerstvu 4 nevladine organizacije – Beogradski centar za ljudska prava, Edukativni centar (Kruševac), BalkanIdea (Novi Sad) i Centar lokalne demokratije (Niš), u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija i Vaspitno-popravnim domom iz Kruševca, a uz finansijsku podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Projekat “Naše sutra” za cilj je imao promociju prava mladih kroz njihovo viđenje sopstvene budućnosti. Tokom novembra, mladi su imali priliku da učestvuju na kreativnom konkursu, osvoje nagradu i izlože svoje radove. Organizovane su posete Vaspitno popravni dom u Kruševcu, upoznavanje  i druženje sa mladima koji imaju drugačije životno iskustvo, učestvuju u radionicama žive biblioteke i u celom ciklusu nauče nešto novo.

Kroz projekat je dat doprinos većoj vidljivosti problema sa kojim se suočavaju mladi iz Vaspitno-popravnog doma prilikom planiranja svoje budućnosti.