Nečovečno postupanje i zlostavljanje – mora dostići minimalni nivo okrutnosti da bi mogao da se podvede pod odredbe člana 3. Procena ovog minimuma je po prirodi stvari relativna, zavisi od svih okolnosti slučaja, kao što je trajanje postupka, njegovi fizički ili psihički efekti i u nekim slučajevima, pol, starost i zdravstveno stanje žrtve (videti predmet Irska protiv Ujedinjenog Kraljevstva, predstavka br. 5310/71, presuda od 8 januara 1978, stav 162).