Nematerijalna šteta - Svrha nematerijalne odštete je da pruži adekvatnu novčanu kompenzaciju za pretrpljen psihički ili fizički bol, strahovanje, traumu, frustraciju, neizvesnost itd. Sam iznos ove štete se ne može tačno izračunati već je Sud, ukoliko se utvrdi njeno postojanje, određuje po principu pravednosti uzimajući u obzir standarde postavljene u prethodnim predmetima. Ipak podnosilac predstavke treba navesti koji iznos smatra odgovarajućim po povredama pojedinih prava na koje se žali ili okvirnu sumu za sve navodne povrede Konvencije.