Neonacistička pretnja nad Srbijom

10. novembar 2005.

Beogradski centar za ljudska prava je zgrožen nasiljem i javnom manifestacijom fašizma u njegovom najgrubljem obliku na tribini organizovanoj povodom 9. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Beogradski centar za ljudska prava najenergičnije osuđuje pogrešno reagovanje policije na ovaj incident, čime se ohrabruju najekstremniji delovi društva i ugrožavaju osnovna ljudska prava i akademske slobode.

Ni dvanaest sati posle incidenta Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nije našlo za shodno da obavesti javnost o ovom događaju niti je saopštilo da li ima nameru da nešto  preduzme povodom ovih incidenata.

Talas nasilja neonacističkih grupa na utakmicama, koncertima i drugim javnim priredbama, koji juče nije poštedeo ni univerzitet, opominje na ozbiljnu i zastrašujuću opasnost od degeneracije društva i vraćanja najmračnijih ideologija iz prošlosti.

Beogradski centar za ljudska prava smatra da država ne čini ništa da se preduprede i spreče ovakvi istupi, koji prete da se pretvore u organizovano nasilje nad manjinama, Romima, nevladinim organizacijama i svim slobodno mislećim ljudima.

Skandalozno je dopustiti da fašizam postane privlačna ideja i naiđe na plodno tle među mladima u zemlji koja je samo pre 60 godina upravo zbog fašizma podnela toliko žrtava.

Beogradski centar upozorava da se ovim pojavama može se stati na put samo organizovanom akcijom državnih institucija, obrazovnih ustanova, civilnog društva i svesnih građana. Inače će naše društvo biti prinuđeno da još jednom ponovi užasna iskustva iz nedavne prošlosti.