Nikolina Milić na regionalnom seminaru o izbeglicama na CEU

22. februar 2016.

Nikolina

Nikolina Milić predstavljala je Beogradski centar za ljudska prava na regionalnom seminaru pod nazivom „Unifying Refugee Aid –Building Civil Society Cooperation Along the Western Balkans Route“, koja je organizovana na Centralno – evropskom univerzitetu u Budimpešti. Učesnici ovog dvodnevnog seminara bili su predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja koje se nalaze na izbegličkoj ruti u Evropi – Turska, Grčka, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Srbija, Hrvatska i Mađarska, kao i iz zemalja destinacija, kao što su Austrija i Irska. Glavni cilj seminara upravo je unapređenje regionalne saradnje, razmena iskustava iinformacija, kao i stvaranje trajne i održive mreže organizacija civilnog društva.

Kao jedna od panelista, Nikolina Milić je učesnicima seminara predstavila trenutnu izbegličku situaciju u Srbiji, a učestvovala je i na posebnim radionicama na kojima se razmatralo pružanje pravne pomoći tražiocima azila, tehnike zagovaranja, kao i pitanja integracije osoba koje su dobile utočišteili supsidijarnu zaštitu. Seminar je bio odlična prilika da se učesnici upoznaju sa načinom rada organizacija iz drugih zemalja, što je posebno korisno imajući u vidu da se sve zemlje u regionu i šire suočavaju sa relativno istim problemima koji su posledica najveće izbegličke krize u Evropi od Drugog svetskog rata.

01_1_of_1-31 refugeeworkshop

 

Više informacija na: http://spp.ceu.edu/article/2016-02-18/civil-society-comes-together-support-refugees