Novi periodični izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji januar – jun 2021″

30. avgust 2021.

Capture pravo na azil polugodisnji 2021Predstavljamo novi periodični izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji januar – jun 2021 koji je sačinio pravni i integracioni tim programa Azil i migracije Beogradskog centra za ljudska prava. 

U izveštaju je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica u Srbiji u prvih šest meseci 2021. godine na osnovu saznanja koje je tim Centra prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji.

Pored ilustracije relevantnih odluka nadležnih organa, u izveštaju je dat i osvrt i na inicijative i aktivnosti pokrenute u oblasti integracije tražilaca azila i izbeglica. Takođe, izveštaj sadrži podatke koje je Centar prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. januara do 30. juna 2021. godine. 

Izveštaj je dostupan na ovom linku linku.