Novinari imaju pravo da štite izvore informacija

12. jul 2002.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog pozivanja novinara na informativne razgovore. U četvrtak 11. jula su novinar radija Slobodna Evropa i dnevnog lista Danas, Nataša Odalović, i urednik magazina Reporter, Vladimir Radomirović, primili naloge koje je izdao okružni javni tužilac, Rade Terzić, da se jave na informativne razgovore u SUP Beograd. U oba slučaja policija je želela da ispita navode iz tekstova koje su objavili ovi novinari. Beogradski centar podseća na slično ponašanje istražnih organa u prošlogodišnjem slučaju objavljivanja navodnog spiska osumnjičenih policajaca pred Haškim tribunalom u listovima Blic i Reporter.

Beogradski centar naglašava da se novinarima mora garantovati pravo da zaštite svoj izvor informacija kako bi se obezbedilo potpuno ostvarenje uloge medija u demokratskom društvu. Ovo pravo poznaje većina demokratskih država u svetu. Prema međunarodnim standardima i iskustvima uporednog prava obaveštavanje javnosti o stvarima od javnog interesa bi bilo neostvarivo ukoliko bi se novinari primoravali da otkriju izvor informacija. Mnoge zloupotrebe vlasti nikada ne bi bile otkrivene, jer bi se svi bojali da sarađuju s novinarima.

Takođe, međunarodni standardi dopuštaju da se u izuzetnim slučajevima to pravo novinara i ograniči, onda kada postoji naglašen društveni interes, npr. potreba da se zaštite životi, otkriju počinioci najtežih krivičnih dela ili pribave dokazi u korist neopravdano osuđenog lica.

Beogradski centar apeluje na istražne organe da u obavljanju svog posla ne vrše bespotrebne pritiske na novinare i da imaju u vidu ulogu koju slobodna štampa igra u demokratskom društvu. Takođe, Centar poziva vlasti Republike Srbije da što pre usvoje Zakon o informisanju, kojim bi i ovo pitanje trebalo regulisati.