Novine u sistemu azila i migracija u Republici Srbiji i izazovi u njihovoj primeni

18. septembar 2018.

Konferencija „Novine u sistemu azila i migracija u Republici Srbiji i izazovi u njihovoj primeni“, održana je 17. septembra 2018. godine u Beogradu, u organizaciji AIRE Centre i Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Učešće su uzeli istaknuti pravnici praktičari iz oblasti azila i migracija, među kojima su Nula Mol (Nuala Mole), Markela Papaduli (Markela Papadouli), kao i pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, Nikola Kovačević.

20180917_125126 20180917_125423 20180917_133535
20180917_125436 20180917_125113 20180917_133522