Nurey Sen protiv Turske

(Predstavka br. 25354/94)

Presuda od 30.3.2004

Činjenice: Podnosilac predstavke je, oslanjajući se na izjave očevidaca, tvrdio da je 26 marta 1994 njen suprug bio otet iz kafea koji je posedovao i zatim bio ubijen od strane državnih agenata. Nakon primanja vesti o njegovoj otmici, ona je pozvala Policiju i Anti-terorističku službu. Četiri dana kasnije bila je obaveštena da je telo njenog supruga u mrtvačnici državne bolnice. Insistirala je kod vlasti da se sprovede istraga o ubistvu, tvrdeći da je njen suprug bio mučen. Javni tužilac je samo uzeo izjavu od nje mesec dana kasnije. Ostala je pri tome da je zbog političkih aktivnosti njenom suprugu bilo ranije prećeno od strane policajaca u civilu. Vlada je osporila ovu verziju činjenica tvrdeći da je suprug podnosioca predstavke bio otet iz kafea od strane tri osobe kojima se nije opirao kao da ih je poznavao. Radi utvrđivanja činjenica, delegati Komisije su uzeli dokaze u Ankari. Glavni očevici otmice nisu se pojavili kako bi dali iskaz. 

Pravo: Na osnovu prikupljenih dokaza Sud nije mogao da baci svetlo na pravi identitet kidnapera, zaključujući da je suprug podnosioca predstavke bio otet i ubijen od strane nepoznatih lica. Sud je, ipak, smatrao da suprug podnosioca predstavke nije bio mučen nalazeći dokaze predstavljene od strane specijalista forenzike ubedljivim. 

Član 2 (nestanak): Jedini dokaz koji je ukazivao na umešanost državnih agenata u otmicu i ubistvo supruga podnosioca predstavke bio je navedena izjave samog podnosioca predstavke. Kako nije ustanovljeno van osnovane sumnje da su državni agenti bili umešani u incidente, nije postojala povreda Člana 2 po tom osnovu. 

Zaključak: nema povrede (jednoglasno). 

Član 3 (delotvorna istraga) Postojali su upadljivi propusti u istrazi koja je sprovedena o otmici i smrti supruga podnosioca predstavke, kao i manjak koordinacije između različitih organa policije koji su bili umešani u istragu. Jedan od tužilaca nije uzeo izjavu od očevidaca otmice, balistička ispitivanja su bila nepotpuna i naređena sa kašnjenjem. Takođe je bilo značajno da se obojica tužilaca nisu pojavili pred delegatima Komisije. Nedostatak adekvatne i delotvorne istrage znači da je postojala povreda člana 2 u svom proceduralnom delu. 

Zaključak: povreda (jednoglasno). 

Član 13 – Kako se ne može smatrati da je bila sprovedena delotvorna krivična istraga, takođe je došlo do kršenja ove odredbe. 

Zaključak: povreda (jednoglasno) 

Član 41- Sud je dodelio podnosiocu predstavke 14,500 evra u pogledu naknade nenovčane štete. Takođe je dodelio naknadu u pogledu troškova i izdataka.