Ko smo mi

Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Za Beogradski centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži.

 

Od kada postojimo

Beogradski centar je osnovan 1995. godine i od tada do danas prerastao je u jednu od najznačajnijih nevladinih organizacija u Srbiji.

Koji su naši ciljevi

Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva u Srbiji i u ostalim državama nastalim na prelazu iz autokratije u demokratiju osnovni su ciljevi Beogradskog centra. Centar je tokom više od dve decenije svoga postojanja nastojao da podigne svest građana o značaju i dometima ideje ljudskih prava i individulanih sloboda i stvori klimu za njihovo puno uvažavanje.

Najvažnije oblasti delovanja Centra su:

 • obrazovanje
 • izdavaštvo
 • Istraživački rad i izrada predloga za unapređenje zakonodavstva, politika i prakse u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i humanitarnog prava
 • nadzor nad poštovanjem i izveštavanje o stanju ljudskih prava
 • javna promocija ideje ljudskih prava (javni nastupi, javne manifestacije, filmska i radio produkcija i sl.)
 • organizovanje javnih rasprava, skupova, predavanja i drugih oblika obrazovanja i obaveštavanja javnosti o ljudskim pravim
 • izrada modela zakona i predloga za reformu i unapređenja rada državnih ustanova
 • izveštavanje o stanju ljudskih prava
 • pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila
 • podrška volonterskom radu

Zbog čega postojimo

 • Zato što verujemo da svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom.
 • Zato što demokratija podrazumeva učešće građana u procesu odlučivanja i kritičku misao.
 • Zato što građansko društvo nije jednom zauvek dat sistem vrednosti.
 • Zato što se saznavanje nikada ne iscrpljuje.

Priznanja za dosadašnji rad

bruno krajskiZa svoja dostignuća i rad u oblasti ljudskih prava, Centar je dobio Bruno Krajski (Bruno Kreisky) nagradu za 2000. godinu. Primljen je u Udruženje instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes – AHRI), kao jedina članica iz Jugoistočne Evrope i jedina nevladina organizacija među 55 instituta iz celog sveta. 

U novembru 2011. Beogradski centar za ljudska prava je, kao jedna od pet organizacija osnivača, učestvovao u uspostavljanju Kuće ljudskih prava u Beogradu (http://en.kucaljudskihprava.rs/).

Projekat Centra Novosti iz prošlosti bio je u najužem izboru za Grundtvig nagradu za 2014. godinu (Remembering for the Future), koju dodeljuju organizacija DVV International i Evropsko udruženje za obrazovanje odraslih (EAEA). Centar je zbog naučnog kapaciteta koji poseduje i obrazovne delatnosti primljen u Udruženje instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes).