Ko smo mi

Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Za Beogradski centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži.

Od kada postojimo

Beogradski centar je osnovan 1995. godine i od tada do danas prerastao je u jednu od najznačajnijih nevladinih organizacija u Srbiji.

Koji su naši ciljevi

Unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva u Srbiji i u ostalim državama nastalim na prelazu iz autokratije u demokratiju osnovni su ciljevi Beogradskog centra. Centar je tokom više od dve decenije svoga postojanja nastojao da podigne svest građana o značaju i dometima ideje ljudskih prava i individulanih sloboda i stvori klimu za njihovo puno uvažavanje.

Najvažnije oblasti delovanja Centra su:

 • obrazovanje
 • izdavaštvo
 • Istraživački rad i izrada predloga za unapređenje zakonodavstva, politika i prakse u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i humanitarnog prava
 • nadzor nad poštovanjem i izveštavanje o stanju ljudskih prava
 • javna promocija ideje ljudskih prava (javni nastupi, javne manifestacije, filmska i radio produkcija i sl.)
 • organizovanje javnih rasprava, skupova, predavanja i drugih oblika obrazovanja i obaveštavanja javnosti o ljudskim pravim
 • izrada modela zakona i predloga za reformu i unapređenja rada državnih ustanova
 • izveštavanje o stanju ljudskih prava
 • pružanje pravne i psihološke pomoći tražiocima azila
 • podrška volonterskom radu

Zbog čega postojimo

 • Zato što verujemo da svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom.
 • Zato što demokratija podrazumeva učešće građana u procesu odlučivanja i kritičku misao.
 • Zato što građansko društvo nije jednom zauvek dat sistem vrednosti.
 • Zato što se saznavanje nikada ne iscrpljuje.

Priznanja za dosadašnji rad

Za doprinos na polju ljudskih prava Centru je oktobra 2000. godine dodeljena nagrada Bruno Kreisky. Centar je zbog naučnog kapaciteta koji poseduje i obrazovne delatnosti primljen u Udruženje instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes).

U novembru 2011. Beogradski centar za ljudska prava je, kao jedna od pet organizacija osnivača, učestvovao u uspostavljanju Kuće ljudskih prava u Beogradu (http://en.kucaljudskihprava.rs/).