Beogradski centar za ljudska prava je zahvalan na podršci i pomoći koju su mu pružili: