dr-petar-teofilovicDr Petar Teofilović

Školovao se u Novom Sadu, gde je diplomirao na Pravnom fakultetu 1986. godine, i na Filozofskom fakultetu 1996. godine. Zvanje magistra pravnih nauka stekao je 1997. godine na Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti, na kome je takođe stekao doktorat pravnih nauka 2003. godine.

Za asistenta na katedrama za krivično pravo i za upravno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu biran je 1987. i 1990. godine. Bio je udaljen sa tog fakulteta. kao i mnogi drugi, 1994. godine. Od 2001. do 2003. radio je kao viši savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine Izvršnog veća AP Vojvodine, a septembra 2003. izabran je za pokrajinskog ombudsmana.

Žiri za dodelu nagrade „Konstantin Obradović“ za unapređenje kulture ljudskih prava odlučio je da mu dodeli ovu nagradu za 2007. godinu u znak priznanja za doprinos zaštiti ljudskih prava u svojstvu pokrajinskog ombudsmana. Žiri je imao u vidu da je Teofilović sve do skora bio jedini nosilac takvog svojstva u Srbiji i da je u obavljanje svog posla uneo zavidnu količinu energije, znanja i saosećanja sa žrtvama kršenja ljudskih prava. Teofilović je svojim radom i svojim podsticajima podigao i značaj cele institucije ombudsmana i neumorno radio na tome da ona dobije pravi značaj i priznanje. O tome svedoče mnogi projekti koje je započeo imajući u vidu sve specifičnosti Vojvodine i potrebu tolerancije, koja je naročito naglašena u ovom etnički i verski mešovitom području. On u tome uspeva i zato što ima odlično pravničko obrazovanje, međunarodno iskustvo i što je blizak svim etničkim grupama koje nastanjuju Vojvodinu i odlično vlada njihovim jezicima.

Teofilović nije zanemario ni svoju stručnu karijeru, tako da je i plodan pisac. Pored magistarskog rada i doktorske disertacije, on je objavio više članaka u stručnim časopisima, od kojih su oni objavljeni u poslednje vreme posebno povezani sa delatnostima ombudsmana u okolnostima tranzicije i u području kakvo je Vojvodina.

Žiri nagrađuje Teofilovića kao deo nastojanja da se oda priznanje onima koji zauzimaju funkcije vezane za državu i nastoje da državni aparat učine svesnim važnosti ljudskih i manjinskih prava.