Upravni odbor je izvršni organ Beogradskog centra za ljudska prava, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor ima 5 članova koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine i mogu ponovo biti birani na istu funkciju.

Članovi Upravnog odbora Beogradskog centra su:  

vesna-pesic_1340007682_670x0dr Vesna Pešić, sociološkinja. Bila je viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Osnivač je brojnih organizacija za mir i ljudska prava, između ostalog, 1991. godine Centra za antiratnu akciju – prve mirovne organizacije u Srbiji. Boravila je u Institutu za mir osnovanog od strane Kongresa Sjedinjenih Američkih Država kao priznanje za doprinos razvijanju demokratije i građanskog društva. Dobitnik je Nagrade za demokratiju iz Vašingtona, nagrade „Andrej Saharov“ koju joj je 1997. dodelio Norveški Helsinški komitet, nagrade za demokratiju “W. Averell Hariman” koju joj je 1997. dodelio Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona i, 2001. godine, nagrade grada Eslingena za hrabrost i predanost ljudskim pravima. Godine 1997. nominovana je za Nobelovu nagradu za mir. Bila je predsednica Građanskog saveza Srbije od 1992. do 1998, jedna od vođa Koalicije “Zajedno” i poslanica od 1993. do 1997. godine. Objavila je veliki broj naučnih radova i učestvovala na naučnim skupovima u oblasti sociologije, demokratije i ljudskih prava u zemlji i inostranstvu.

Milos-Stojkovic_600x400Miloš Stojković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Pravosudni i advokatski ispit je položio 2015. godine, od kada je i član Advokatske komore Beograda. Uže specijalnosti su mu u oblasti medija, telekomunikacija, zaštite podataka o ličnosti, autorskih prava i oglašavanja. Od 2008. do 2012. godine radio je kao pravni savetnik, a potom i kao Rukovodilac grupe za pravnu regulativu u Sektoru za elektronske komunikacije u Ministarstvu telekomunikacija i informacionog društva. Učestvovao je u radu nekoliko radnih grupa koje su pisale zakone i druge propise u oblasti medija, telekomunikacija i oglašavanja. Bio je uključen u proces izrade Medijske strategije,  kao stručna pomoć članovima Radne grupe, i eksterni konsultant SHARE fondacije. Član je pravnog tima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM). 

  

Vesna Petrovic

dr Vesna Petrović, diplomirala je 1978. godine i magistrirala 1988. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Pravosudni ispit položila je 1982. Pored redovnog rada u Arhivu Srbije i nastavne delatnosti iz oblasti arhivistike rano se angažovala u oblasti zaštite ljudskih prava u Jugoslovenskom forumu za ljudska prava, kao prvoj organizaciji te vrste u Jugoslaviji obrazovanoj 1986. godine. Jedan je od osnivača Beogradskog centra za ljudska prava, a pre toga je bila aktivna u Centru za antiratnu akciju, u kome je nekoliko godina vodila SOS telefon za pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava. Od 2001. do 2004. godine bila je na mestu šefa kabineta ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Predstavljala je Centar na mnogim međunarodnim skupovima. Napisala je i uredila više knjiga iz oblasti ljudskih prava.

igorIgor Bandović  je od novembra 2019. godine direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Pre toga, radio je kao viši programski menadžer u Evropskom fondu za Balkan (EFB) od 2008. godine gde je bio zadužen za program jačanja ekspertskih organizacija i njihovu podršku  i vodio je Savetodavnu grupu „Balkan u Evropi” (BiEPAG).  U periodu 2009 -2011, Igor Bandović je u EFB-u vodio projekat Galup Balkan Monitor regionalno istraživanje javnog mnenja u saradnji sa Galup Evropom. Igor je takođe radio u međunarodnim organizacijama uključujući UNDP Srbija i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM). Od 2002. do 2007, radio je u Beogradskom centru za ljudska prava gde se bavio obrazovanjem za ljudska prava, tranzicionom pravdom, izučavanjem nacionalizma i antisemitizma. Igorov angažman u civilnom sektoru je počeo 1997. kada je osnovao „Libegraf“, organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem za demokratiju i ljudska prava. Studirao je pravo i međunarodne odnose.

nenadNenad Petković je diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom. Diplomirao je na Diplomatskoj akademiji u Beogradu. Trenutno je doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta “UNION” u Beogradu. Specijalizirao je međunarodno pravo ljudskih prava, i aktivno se bavi se pitanjima socijalne inkluzije i ljudskih prava od 2006. godine. Od 2016. godine radi u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) kao projektni menadžer u oblasti socijalne inkluzije i rodne ravnopravnosti. Prethodno radno iskustvo vezano je za rad u nevladinom sektoru, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Bio je saradnik Beogradskog centra za ljudska prava, i učestvovao je u osnivanju i vođenju udruženja koja su se bavila pitanjima prevencije HIV/AIDS-a, dostupnosti lečenja i podrške osobama koje žive sa HIV-om. Radio je za OEBS i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na uspostavljanju posebnog biračkog spiska i izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Od 2010. godine do 2014. godine kao viši savetnik u postupcima zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, a od 2014. godine do 2016. godine u Agenciji za borbu protiv korupcije. Kao konsultant radio je na različitim projektima u oblasti ljudskih prava. Obrazovani je trener u oblasti ljudskih prava i projektnog menadžmenta, autor je nekoliko publikacija i istraživanja iz oblasti ljudskih prava, HIV/AIDS-a i inkluzije ranjivih društvenih grupa.