Upravni odbor je izvršni organ Beogradskog centra za ljudska prava, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor ima 7 članova koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine i mogu ponovo biti birani na istu funkciju.

Članovi Upravnog odbora Beogradskog centra su:  

vesna-pesic_1340007682_670x0dr Vesna Pešić, sociološkinja. Bila je viša naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Osnivač je brojnih organizacija za mir i ljudska prava, između ostalog, 1991. godine Centra za antiratnu akciju – prve mirovne organizacije u Srbiji. Boravila je u Institutu za mir osnovanog od strane Kongresa Sjedinjenih Američkih Država kao priznanje za doprinos razvijanju demokratije i građanskog društva. Dobitnik je Nagrade za demokratiju iz Vašingtona, nagrade „Andrej Saharov“ koju joj je 1997. dodelio Norveški Helsinški komitet, nagrade za demokratiju “W. Averell Hariman” koju joj je 1997. dodelio Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona i, 2001. godine, nagrade grada Eslingena za hrabrost i predanost ljudskim pravima. Godine 1997. nominovana je za Nobelovu nagradu za mir. Bila je predsednica Građanskog saveza Srbije od 1992. do 1998, jedna od vođa Koalicije “Zajedno” i poslanica od 1993. do 1997. godine. Objavila je veliki broj naučnih radova i učestvovala na naučnim skupovima u oblasti sociologije, demokratije i ljudskih prava u zemlji i inostranstvu.

Milos-Stojkovic_600x400Miloš Stojković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Pravosudni i advokatski ispit je položio 2015. godine, od kada je i član Advokatske komore Beograda. Uže specijalnosti su mu u oblasti medija, telekomunikacija, zaštite podataka o ličnosti, autorskih prava i oglašavanja. Od 2008. do 2012. godine radio je kao pravni savetnik, a potom i kao Rukovodilac grupe za pravnu regulativu u Sektoru za elektronske komunikacije u Ministarstvu telekomunikacija i informacionog društva. Učestvovao je u radu nekoliko radnih grupa koje su pisale zakone i druge propise u oblasti medija, telekomunikacija i oglašavanja. Bio je uključen u proces izrade Medijske strategije,  kao stručna pomoć članovima Radne grupe, i eksterni konsultant SHARE fondacije. Član je pravnog tima Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM). 

 Jelena RadojkovicJelena Radojković, od 1995. radi u Beogradskom centru za ljudska prava čiji je jedan od članova osnivača. Studirala istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka od 1988-1990. Koautor knjiga iz oblasti ljudskih prava i oružanih snaga, najvećih svetskih religija i Evropske unije namenjenog učenicima srednjih škola. Voli da putuje i planinari – stekla status sportiste nacionalnog razreda za osvojene vrhove Čamser Kangri (Himalaji, 6622m) i Damavand (Elbrus, 5671m).

 

ducadr Dubravka Stojanović, istoričarka, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i profesor na Odeljenju za istoriju, katedra za Opštu savremenu istoriju. Bavi se pitanjem demokratije u Srbiji i na Balkanu krajem 19. i početkom 20. veka, interpretacijama istorije u novim srpskim udžbenicima (potpredsednica je Balkanskog komiteta za obrazovanje u oblasti istorije), društvenom istorijom, procesima modernizacije, istorijom žena u Srbiji. Jedan je od urednika “Godišnjaka za društvenu istoriju”. Bila je koordinator kurseva na Ženskim i Mirovnim studijama, kao i u Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži. Za knjigu Srbija i demokratija: 1903-1914 dobila je Nagradu grada Beograda za društvene i humanističke nauke za 2003. godinu, a 2015. godine dodeljen joj je francuski Orden Nacionalnog reda za zasluge u rangu viteza (Ordre national du Mérite).  

Vesna Petrovicdr Vesna Petrović, diplomirala je 1978. godine i magistrirala 1988. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Pravosudni ispit položila je 1982. Pored redovnog rada u Arhivu Srbije i nastavne delatnosti iz oblasti arhivistike rano se angažovala u oblasti zaštite ljudskih prava u Jugoslovenskom forumu za ljudska prava, kao prvoj organizaciji te vrste u Jugoslaviji obrazovanoj 1986. godine. Jedan je od osnivača Beogradskog centra za ljudska prava, a pre toga je bila aktivna u Centru za antiratnu akciju, u kome je nekoliko godina vodila SOS telefon za pomoć žrtvama kršenja ljudskih prava. Od 2001. do 2004. godine bila je na mestu šefa kabineta ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Predstavljala je Centar na mnogim međunarodnim skupovima. Napisala je i uredila više knjiga iz oblasti ljudskih prava.

igorIgor Bandović radi kao viši programski menadžer u Evropskom fondu za Balkan od 2008. godine gde je zadužen za program jačanja ekspertskih organizacija i njihovu podršku „Think and Link“ i vodi Savetodavnu grupu „Balkan u Evropi” (BIEPAG), zajedničku inicijativu Evropskog fonda za Balkan i Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, u cilju promovisanja evropskih integracija Zapadnog Balkana i konsolidacije demokratskih principa i praksi društava u regionu. Pre toga, Igor Bandović je u Evropskom fondu vodio projekat Galup Balkan Monitor (2009-2011) regionalno istraživanje javnog mnenja u saradnji sa Galup Evropom. Pre dolaska u Fond, Igor je radio u međunarodnim organizacijama uključujući UNDP Srbija i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM). Od 2002 do 2007, radio je u Beogradskom centru za ljudska prava gde se bavio obrazovanjem za ljudska prava, tranzicionom pravdom, izučavanjem nacionalizma i antisemitizma. Igorov angažman u civilnom sektoru je počeo 1996. kada je osnovao „Libegraf“,organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem za demokratiju i ljudska prava. Studirao je pravo i medjunarodne odnose.

nenadNenad Petković je diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom. Diplomirao je na Diplomatskoj akademiji u Beogradu. Trenutno je doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta “UNION” u Beogradu. Specijalizirao je međunarodno pravo ljudskih prava, i aktivno se bavi se pitanjima socijalne inkluzije i ljudskih prava od 2006. godine. Od 2016. godine radi u Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) kao projektni menadžer u oblasti socijalne inkluzije i rodne ravnopravnosti. Prethodno radno iskustvo vezano je za rad u nevladinom sektoru, državnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Bio je saradnik Beogradskog centra za ljudska prava, i učestvovao je u osnivanju i vođenju udruženja koja su se bavila pitanjima prevencije HIV/AIDS-a, dostupnosti lečenja i podrške osobama koje žive sa HIV-om. Radio je za OEBS i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na uspostavljanju posebnog biračkog spiska i izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Od 2010. godine do 2014. godine kao viši savetnik u postupcima zastupanja Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, a od 2014. godine do 2016. godine u Agenciji za borbu protiv korupcije. Kao konsultant radio je na različitim projektima u oblasti ljudskih prava. Obrazovani je trener u oblasti ljudskih prava i projektnog menadžmenta, autor je nekoliko publikacija i istraživanja iz oblasti ljudskih prava, HIV/AIDS-a i inkluzije ranjivih društvenih grupa.