Obaveza države da reaguje na učestale navode o raspirivanju rasne i verske mržnje

7. maj 2004.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog visokog stepena netolerancije prema manjinama u našem društvu, a posebno sve učestalijih pritisaka na Rome. Ovih dana rasističke poruke su se pojavile u Novom Sadu, Nišu i Zemunu, a postoje i navodi o pretnjama kojima su pripadnici romske manjine izloženi.

Načelo jednakosti svih građana predstavlja osnovu uživanja svih ostalih ljudskih prava, čije ostvarivanje i zaštitu garantuju kako domaći tako i međunarodni pravni propisi. Beogradski centar podseća nadležne organe na obavezu zaštite ljudskih prava svih građana, a posebno na obavezu sprovođenja delotvorne i efikasne istrage kada postoje navodi o kršenjima ljudskih prava.
Država bi trebalo efikasnije da ispituje rasno i verski motivisane povrede ljudskih prava, posebno imajući u vidu strašne posledice koje su one u našem društvu već donosile.

Povelja o ljudskim pravima zabranjuje, a krivično zakonodavstvo naše zemlje inkriminiše raspirivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Ostaje da vidimo da li će nadležni državni organi postupiti u skladu sa svojim obavezama i primeniti zakon. Samo onda kada oni uvek i jednako primenjuju zakone na sve, možemo govoriti o postojanju pravne države.

Pravna država se ne stvara čestim pozivanjem na njene principe, već efikasnim delanjem onda kada zakon, kao u slučajevima postojanja indicija o raspirivanju nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, treba primeniti.